måndag, augusti 31, 2009

Kränkte muslimsk "heder" - fick syra hälld i halsen


Senaste nytt från Londonistan

söndag, augusti 30, 2009

Brigitte Gabriel talar i Denver

Brigitte Gabriel, amerikansk-libanesisk journalist och samhällsdebattör höll tidigare i somras tal på ett möte i Denver, USA. Gabriel som under sin uppväxt i Libanon kunde bevittna islams grymhet på första parkett har sedan flytten till USA blivit känd som en påläst och frispråkig kritiker av islamismen. Jag fann hennes tal mycket intressant att titta på, även om den amerikanska patriotismen tidvis känns lite överdriven för oss på andra sidan atlanten.Vill du se mer av Brigitte Gabriell rekomenderar jag den här föreläsningen där hon fokuserar på sin egen bakgrund och islamismens framväxt i Libanon.

Andra bloggar om: , ,

Svenskfientlig(?) attack i Varberg

Var ute en sväng i bilen tillsammans med en kompis i förmiddags. Vi hade det ganska trevligt, i alla fall fram tills hans telefon ringde. Av hans del av samtalet förstod jag snabbt att någon tråkigt hänt, och mycket riktigt. Det var hans 14-åriga lillasyster som ringde för att berätta vad som hänt henne kvällen innan. Hon hade varit ute tillsammans med några kompisar när de stött på ett invandrargäng som helt oprovocerat gått fram och börjat bråka med dem. Hon själv och hennes tjejkompisar blev knuffade och kallade för allehanda otrevligheter. Deras killkompis kom inte lika "lindrigt" undan, och fick ta emot slag från flera angripare. Kvällen slutade med att de svenska ungdomarna fick skjutsas hem av polis. Oklart om den misshandlade killen valde att polisanmäla.

Varberg, Falkenberg, Halmstad. Mångkulturens elände har ett fast fotfäste i Halland. (Andersberg och Falkagård är sina respektive städers ghetton, för er som inte visste det.)

Andersberg, Halmstad. Mångkulturella drabbningar i fjol.

Andra bloggar om: , , , , ,

torsdag, augusti 27, 2009

Islamister halshögg barnhemsarbetare


Saxat från Fria Nyheter:
"Islamska extremister 'renar' Somalia från kristna. Nyligen kidnappades fyra barnhemsarbetare och senare halshöggs de när de inte ville avsäga sig sin kristna tro. De avrättade var hjälparbetare för en lokal organisation som hjälper föräldralösa barn i södra Somalia."

Islam. Vilken underbar religion.

Andra bloggar om:
,

torsdag, augusti 20, 2009

Debattera Islam? Gärna för mig!


Jag läser på bloggen Muslimska friskolan att Uppsala kommun planerar att utsätta sina gymnasie- och högstadieelver för en kampanj mot "islamofobi". Ett par utdrag:

"
... för att motverka statiska bilder och negativa generaliseringar gällande muslimer som till stor del grundar sig på 'okunskap om den andre.'"

"..
bilden av islam som en fredlig religion (är) ifrågasatt, många ser gärna islam som en ond makt i förhållande till väst och det debatteras inte vad islam är och står för."

Okunskap? Ju större kunskap jag fått den islamiska läran ju större har mitt ogillande av den samma blivit. Politiskt korrekta vill gärna intala sig att all form av intolerans och ogillande grundar sig i okunskap. Vad dom dock inte verkar ha förstått är att det verkliga Islam med råge lever upp till alla "fördomar" och "nidbilder" som de tydligen tror att kommunens unga grundar sin uppfattning på.
Dom säger att Islam inte debatteras, nå låt Islam debatteras, dessto mer, dessto bättre. Ta och bjud in Kent Ekeroth eller någon annan kunnig islamkritiker till debatt med en imam. Sedan kan Uppsalas unga bilda sig en egen uppfattning om huruvida Islam är en "fredens religion" eller inte.

Andra bloggar om: , ,

onsdag, augusti 19, 2009

The difference between Jesus and Mohammed

(Have in mind that english is not my first language. Should you see any errors in my spelling or grammar, please let me know)

"What would Jesus do" is a common question among many christians. A question to ask one self then faced with a difficult decision.
Jesus is Christianity's most important prophet, and to live ones life in accordance with his teachings would probably many say is the essence of what it means to be Christian.
It is the same in Islam. The Quran describes Muhammad as the most perfect human being who ever lived. With this background it is only natural for Muslims to see him as a role model and his deeds as an inspiration.
Both religions have their prophet, their spiritual role model by which to live you are to live your life. Much of the Christian and Muslim mentality and behavior should thus be explained by looking at how Jesus and Muhammad lived their life. Let us do this.

Jesus
Preached a message of love, forgiveness and solidarity.
Became angry one time when he saw people exchange money and sell goods in a temple and then knocked over a few tables.Mohammed
Raped female captives.
Engaged in slave trade.
Had sex with a 9-year-old girl.
Robbed caravans and stole other people's possessions.
Advocated the oppression of women.
Murdered and banished "infidels".

Islam's dark history and its equally dark present is thus no wonder. A Muslim who practice slavery, murder of "infidels" or oppresses his wife or daughter is not a fundamentalist who has "hijacked" Islam as some politically correct debaters like to claim. On the contrary, these Muslims live just as their prophet has taught them.
This is one of the main differences between Christianity and Islam, between Jesus and Mohammad. Throughout history were has also been evil deeds committed in the name of Christianity, but unlike the evil acts committed in Islam's name they can not be justified by their religion's main prophet. They have been acts of individuals, not an expression of Christian faith.

lördag, augusti 08, 2009

Iranska modepolisen

...snart i en förort nära dig.Andra bloggar om: , , , ,

fredag, augusti 07, 2009

Skillnaden mellan Jesus och Muhammed

"What would Jesus do?" är en vanlig fras i många kristna kretsar. En fråga att ställa sig när man står inför ett svårt beslut: "vad skulle Jesus göra?" Jesus är kristendomens främsta profet, och att leva sitt liv i enlighet med hans lära skulle nog många säga är själva kärnan i vad det innebär att vara kristen. Det är samma sak inom Islam. Koranen beskriver Muhammed som den mest perfekta människa som någonsin levt. Med den bakgrunden är det bara naturligt för muslimer att se honom som en förebild och hans gärningar som inspiration.
Båda religionerna har alltså sin profet, sin andliga förebild efter vilken man ska leva sitt liv. Mycket av den kristna respektive muslimska mentaliteten och beteendet borde därmed kunna förklaras genom att studera hur Jesus och Muhammed levde sin liv. Låt oss göra detta.


Jesus
Predikade ett budskap om kärlek, förlåtande och solidaritet.
Blev vid ett tillfälle arg när han såg människor växla pengar och sälja varor inne i ett tempel och välte då omkull några bord.Muhammed

Våldtog kvinnliga fångar.
Bedrev slavhandel.
Hade sex med en 9-årig flicka.
Rånade karavaner och stal andra människors ägodelar.
Förordade förtryck av kvinnor.
Mördade och fördrev "otrogna".

Islams mörka historia och dess lika mörka nutid är med andra ord inte att undra på. De muslimer som idkat slavhandel, mördat "otrogna" eller förtryckt sina kvinnor är inte en fundamentalistisk minoritet som "kidnappat" Islam som vissa samhällsdebatörer gärna påstår. Tvärtom så lever dessa muslimer precis som deras profet lärt dem.
Detta är en av de viktigaste skillnaderna mellan Kristendom och Islam, mellan Jesus och Muhammed. Genom historien har det även begåtts onda gärningar i Kristendomens namn, men till skillnad från de onda gärningar som begåtts, och fortfarande begås i Islams namn kan dessa inte rättfärdigas genom den egna religionens främsta profet. De har varit gärningar av enskilda människor, inte ett uttryck av kristen tro.

Möjligheten att kommentera det här inlägget har inaktiverats efter mordhot från muslimer.

Andra bloggar om:
, , , ,

lördag, augusti 01, 2009

Fler våldtäkter i Sverige än i Kongo?


Saxat från bloggen Fria Nyheter:
"Enligt Sveriges Radio P1 Ekot den 31 juli 2009 har 200 000 kvinnor våldtagits i en väpnad konflikt i Kongo, mellan 1996 – 2009 alltså på 13 år. Kongo har en folkmängd på ca 62 miljoner människor. I Sverige anmäls ca 5 000 våldtäkter om året enligt SvD den 27 april 2009. Det skulle bli 65 000 kvinnor våldtagna på 13 år. Om man tar hänsyn till folkmängden i Sverige är ca 9 miljoner och i Kongo 62 miljoner skulle det i jämförelse bli ca 447 200 kvinnor våldtagna på 13 år. Vad som än pågår i Sverige så är det alltså värre än en väpnad konflikt i Kongo."