fredag, januari 25, 2008

Här är "tjejgänget"


Här är det "tjejgäng" som Expressen skrev om igår. Inte helt oväntat valde man att inte omskriva förrövarnas etnicitet, dock så publicerade man bilder på dem... med ansikterna utsuddade! De bilderna var säkert till god hjälp när det gällde att få de små ligistflickorna identifierade. Eller vad tror ni?
Tack vare Efterlyst ges vi ändå möjlighet att se de ocensurerade bilderna. Och vem är förvånad över vad vi ser?

Andra bloggar om: , , , ,

lördag, januari 19, 2008

Vansinnet vet inga gränser

Saxat från Expressen:
”Flyktingbarn till föräldrar som gömmer sig ska få rätt till skolundervisning. … Polisen ska inte kunna gå in i skolorna och hämta barnen. Det ska även finnas en frizon för flyktingbarnen på vägen till och från skolan.”


Vansinnet i Reinfeldts Sverige vet inga gränser. Vad blir det härnäst? Härbärgen där förrymda fängelseinterner kan vila upp sig och få en rejäl frukost innan de fortsätter sin rymning nästa dag?


Andra bloggar om: ,

tisdag, januari 08, 2008

Slaget om Wien blir film?

Nu är det åter dags för alla nationellt sinnade européer att gnugga händerna i förtjusning över en kommande storfilm, det verkar nämligen som att slaget om Wien år 1683 ska filmatiseras.


Slaget om Wien är en av det moderna Europas viktigaste händelser.
Det Osmanska riket, ett muslimskt imperium var en av dåtidens absoluta stormakter. Från att på 1200-talets slut bara varit en av många Turkiska stammar hade Osmanerna nu skapat ett av världens mäktigaste riken. Många folk hade fått se sin frihet och självständighet kvävd av de landhungriga turkarna, i Europa hade detta öde bl.a. drabbat Ungern och folken i Grekland och på Balkan. Men Osmanerna var inte nöjda med det. Drivna av islamisk imperialism förklarade man 1682 krig mot Österrike och året därpå tågade en enorm Osmansk här in i landet och försatte huvudstaden Wien under belägring. Belägringen fortsatte under flera månader och trots böner om hjälp tycktes ingen komma till Österrikes undsättning. Men så, 12 september, när allt tyckes vara förlorat anlände den Polske kungen John III och med honom en stor här av polska och Tysk-romerska soldater. Trots ett kraftigt numerärt underläge valde Kung Johan att anfalla och då dagen var till ända hade hans mod burit frukt . Kvar på slagfältet låg tusentals döda muslimska soldater och den resterade hären flydde i panik från Wien.
Slaget i Wien blev en historisk vändpunkt. Aldrig igen skulle det Osmanska riket bli så mäktigt igen som det var de sista timmarna innan slaget. Tvärtom tvingades de under de kommande åren göra avkall på stora landområden i Europa och dra sig tillbaka till nutida Bulgarien. Genom sin seger i Wien säkrade den europiska alliansen Europas frihet gentemot det Islamiska oket för de kommande 300 åren och tillät en fortsatt utveckling vilken skulle leda till det Europa vi känner idag. Hade utgången av slaget blivit ett annat hade dagens Europa antagligen sett mycket annorlunda ut. Månaderna innan slaget hade Sultan Mehmed IV skickat bud till Johan III av polen och kejsaren av det Tysk-romerska riket där han tydligt klargjorde sina avsikter för deras undersåtar. Varenda man, kvinna och barn som inte underkastade sig Islam skulle torteras och sedan ”dödas på det mest vanhedrande sätt tänkbart”. Det var med denna vetskap som John III gick i strid mot en vida överlägsen fiende. Han riskerade sitt eget liv för bekämpa de muslimska imperialisterna och därmed säkra sitt folks och sitt fosterlands fortlevnad.


Nog har en sådan historia alla möjligheter att bli en bra film? Och det är inte allt. För om filmen blir av, det är inte 100 % säkert ännu, så ska ingen mindre än Mel Gibson regisera och spela huvudrollen. Det är omöjligt att inte börja fantisera om en andlig uppföljare till Mels gamla mästerverk Braveheart. Det hade verkligen inte suttit fel! På minussidan får nämnas att filmen är en polsk produktion vilket innebär att den trots den största filmbudgeten i landets historia inte kommer bli lika påkostad som en Hollywood-produktion. Tyvärr får man väl även utgå ifrån att filmen inte kommer vara på engelska. Inte desto mindre ser jag fram emot ”Victoria” och hoppas det blir en film som gör historien rättvisa.


Andra bloggar om: , , ,

onsdag, januari 02, 2008

Därför borde vänstern tänka om i invandringsfrågan

Vilka konsekvenser får den "generösa" invandringspolitiken? Vilka slår den mot? Är den verkligen försvarbar?
Detta är frågor som den europiska vänstern borde ta sig en allvarlig funderare på. Som det är nu råder det ingen egentlig debatt inom vänstern om massinvandringens vara eller inte vara. Förblindade av dammiga böcker skrivna av skäggiga 1800-talsgubbar ser vänstern det som en självklarhet med mer eller mindre vidöppna gränser, allt annat är en omöjlighet. Det är dags att ändra på det. Det är dags för vänstern att inse att den värld vi lever i idag drastiskt skiljer sig från den som Karl Marx levde i när han skrev ”Das Kapital”. Istället för att låta sig styras av ideologiska teorier från sedan länge döda författare borde vänstern istället se på världen som den ser ut idag och fråga sig hur massinvandring stämmer överrens med de mål de eftersträvar, då främst en förbättrad situation för arbetarklassen och ökad internationell solidaritet.


Gynnas den svenska arbetarklassen av massinvandring?
Nej. Enligt Harvardprofessorn George Borjas som 2006 skrev artikeln ”Immigrants in, wages down” skapar en allt för stor invandring lönedumpning. Då invandrarnas kompetens inte överensstämmer med den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden skapas det en ökad konkurrens om arbeten med låga krav på utbildning/specialkompetens. Resultatet blir försämrad löneutveckling för lågutbildade arbetare. Är det något som vänstern vill bidra till?


Två andra källor värda att nämna är
Robert D. Putnam (Diversity and community in the twenty-first century) och Alberto Alesina (Why dosesn´t the United states have a European-style welfare state?). Båda dessa professorer har oberoende av varandra kommit fram till att multietnicitet leder till minskad solidaritet i ett samhälle. Putnam använder sig av liknelsen att människor i ett mångkulturellt samhälle drar sig undan från gemenskapen ”som sköldpaddor”. Samtidigt visar Alesinas undersökning att den främsta orsaken till att de flesta västeuropiska stater har ett bättre och mer solidariskt välfärdsystem än USA beror på att de europiska staterna har en mer homogen befolkningssammansättning. Människor solidariserar sig i högre utsträckning med de som de känner samhörighet med, och det är, oavsett vad vänstern tycker om saken, människor med samma kultur och etnicitet som de själva. Detta är något som utvecklingen i Europa de senaste 10 åren bekräftar. I takt med att andelen icke-européer kraftigt ökat så har allt fler Socialistiska och Socialdemokratiska partier vars främsta slagord varit just ”solidaritet” fått se sig berövade på makten av en borgerlig höger som kastat solidariteten i soptunnan och ersatt den med konkurrans och den starkes rätt. Och om det är någonting som alla till vänster är överrens om så är det detta: högerpolitik drabbar arbetarklassen allra hårdast.


Är massinvandring internationell solidaritet då?
Nej. Enligt docent Ingrid Björkman som under många år arbetat med biståndsarbete i Afrika är en ”generös” invandringpolitik av svensk modell snarare till skada för U-länderna. Högutbildade personer i U-länderna söker sig till Europa och Nordamerika i hopp om högre löner än vad dom kan få i sina respektive hemländer. Detta är vad som kallas ”braindrain”. U-länderna dräneras på sin högutbildade arbetskraft vilket hämmar deras utveckling, hindrar dem från att bygga upp en fungerande ekonomi och låser fast dem i biståndsberoende. Är det solidaritet?
Värt att nämna är också att det är betydligt billigare att hjälpa en utsatt person från tredje världen direkt på plats än att låta honom flytta till väst. Som exempel kan nämnas att i UNHCR:s budget finns sju svenska kronor avsatta för varje Irakisk utvandrare som uppehåller sig i Syrien. Samtidigt kostade varje invandrare som fick amnesti under den tillfälliga asyllagen minst 117 000 kr. Man skulle alltså för betydligt mindre pengar kunnat ha hjälpt betydligt fler.


Slutsatsen är ofrånkomlig: Den europiska vänsterns invandringspolitik kan omöjligen kombineras med deras önskan om internationell solidaritet och en drägligare tillvaro för den vanlige arbetaren. Det är dags att ta ställning kära vänster. Vad är egentligen viktigast för er?


Gillade du den här artikeln? Betygsätt den på Sourze.


Andra bloggar om: , , , ,