lördag, juni 30, 2007

Svensk toppolitiker kräver restriktivare invandringspolitik

Fram tills 2001 hade Danmark en helt annan invandringspolitik än idag, man hade samma ”generösa” linje som vi i Sverige har idag. Visst, invandringen till Danmark har aldrig varit lika extrem som den till Sverige, men den skilde sig ändå drastiskt mot den restriktiva och ansvarfulla politik vi ser idag. Ändringen 2001 kom som en följd av Dansk Folkepartis framgångar i valet samma år. Efter DF:s framgångar dröjde det inte länge förrän man började höra andra tongångar även i de gamla, etablerade partierna. Vissa var nog mest intresserade av att vinna tillbaka de väljare man tappat till DF, men desto fler var nog de som faktiskt önskade en mer restriktiv politik och nu öppet vågade stå för det.

Nu börjar det röra på sig så smått även här i Sverige. På Kristdemokraternas nyligen avslutade kongress behandlade man en motion som krävde en mer restriktiv invandringspolitik. Bakom motionen stod ingen mindre än riksdagsmannen Lennart Sacrédeus (se bilden till höger). Partiledningen var visserligen snabb med att slå Sacrédeus på fingrarna och förklara att så där får man ju inte tycka. Men inte desto mindre, en ledamot i Sveriges riksdag vågar ta bladet från munnen och kritisera etablissemangets heliga ko, massinvandringen, något sådant har vi inte sett sedan Sten Andersson petades. Att utspelet mot invandringen kommer nu är nog ingen tillfällighet. SD gjorde förra året sitt bästa val någonsin och det var KD som fick ta den hårdaste smällen. Huruvida Sacrédeus verkligen vill minska invandringen eller bara på populistiskt vis vill vinna invandringskritiska röster till KD och därigenom rädda partiet kvar i riksdagen ska jag låta vara osagt. Oavsett vilket finns det all anledning att se positivt på hans agerande. Om Sacrédeus fortsätter att driva frågan kan kanske invandringen till slut börja diskuteras på ett civiliserat sätt utan rasist- och extremistanklagelser som kastas åt höger och vänster. Det är något som vi invandringskritiker tjänar på. Det visar exemplet Danmark tydligt.

Andra bloggar om: , ,

torsdag, juni 28, 2007

Nytt på bloggen

Jag har just gjort lite ändringar här på bloggen som ni kanske redan sett. Den gamla omröstningen är nu avslutad och har ersatts av en ny. Resultaten från äldre omröstningar kan nu också ses via länkarna under den aktuella omröstningen.


Det har också rensats rejält bland den tidigare ganska omfattande länksamlingen. Om någon undrar varför länken till SD-blogg tagits bort beror det på att en för mig okänd faktor förhindrar mig från att besöka bloggen från min dator. Antagligen är det samma problem som hindrar mig från att logga in på SDU-forumet. I övrigt har regeln varit som så att det mest intressanta fått stanna kvar, medan det mindre intressanta tagits bort. Till den senare kategorin räknas SDU:s hemsida. En sajt som inte uppdaterats på snart 3 månader förtjänar inte en plats bland mina länkar. Skärpning!
En ny länk som inte fanns med tidigare har lagt till. Grattis till Fröken Sverige som kvalificerat sig till de utvaldas skara.

onsdag, juni 27, 2007

Insändare: "Riksdagspartierna är extremister, inte SD"

"Riksdagspartierna är extremister, inte SD


Replik till Lise Blomqvist, HN 070627


Lise Blomqvist anklagar i sin debattartikel mig för att inte ha berättat hela sanningen om invandringen när jag under kommunfullmäktiges senaste sammanträde upplyste om att endast 11 % av dem som beviljades uppehållstillstånd i fjol hade flyktingskäl. Detta är sant, och berodde på det enkla faktum att det inte var svensk invandringspolitik vi diskuterade, utan en enskild punkt i kommunens policydokument mot ”främlingsfientlighet” (läs: Kritik mot den förda invandringspolitiken). Men då Blomqvist nu bjuder till debatt om de resterande 89 % som saknade flyktingskäl så svarar jag gärna.

Först och främst ska det dock påpekas att siffran 11 % flyktingar är ganska generös. Av de cirka 20 000 personer som enligt svenska staten var flyktingar var det bara en dryg tiondel som föll under flyktingkvoten eller som var flyktingar enligt Förenta nationernas konventioner. Resterande var sett till internationella konventioner inte några flyktingar, och hade sannolikt inte heller fått den status i någon annat nordiskt land än Sverige. Sverigedemokraterna anser att flyktingbegreppet har urholkats och att endast dem som är flyktingar enligt internationella konventioner ska beviljas asyl.

En något större andel, 17 %, utgjorde de som fick uppehållstillstånd till följd av den tillfälliga amnestilagen som genomfördes i fjol. Amnestilagen gick kortfattat ut på att asylsökande som sedan tidigare fått avslag men ignorerat sina avvisningsbeslut och illegalt stannat kvar i landet gavs en ny prövning med mindre krav än vid förra tillfället. Sverigedemokraterna motsätter sig att lagbrott och bristande respekt för svenska myndigheters beslut ska belönas med uppehållstillstånd, och kommer således motsätta sig framtida amnestier.

Den i särklass största invandrargruppen, 31 %, är anhöriginvandrarna. Sverigedemokraterna är inte emot idén med anhöriginvandring som sådan. I jämförelse med våra grannländer är dock reglerna för anhöriginvandring mycket generösa, och vi skulle gärna se en kursändring med den restriktiva, danska modellen som förebild.

Sammanfattningsvis så förespråkar Sverigedemokraterna en invandringspolitik som redan förs på regeringsnivå i många europeiska länder. För med europiska mått mätt så är det partierna i riksdagen som är extremister, inte vi i Sverigedemokraterna."


Andra bloggar om: , , ,

torsdag, juni 21, 2007

Intensiv debatt i KF

I tisdags var det åter igen dags för KF-sammanträde, och jag var uppe i talarstolen ett flertal gånger. Halland nyheter har publicerat två artiklar om mötet där jag omnämns och ursprungligen var tanken att detta inlägg endast skulle bestå av länkar till dessa. Dock så verkar det inte som om HN lagt upp artiklarna i sin nätupplaga, så jag skriver några rader själv istället.


Den punkt som tog upp i särklass mest tid, och engagerade mest var en uppföljningsdiskussion kring det policydokument mot ”främlingsfientlighet och rasism” som KF antog förra året. (Innan SD kommit in.) I talarstolen inledde jag med att berätta att det förvisso fanns en hel del i dokumentet som vi i SD inte kunde ställa oss bakom, men att det ändå fanns vissa bra punkter, framför allt gillade jag den punkten som sade att man skulle upplysa om varför invandrare kommer till Sverige. Enligt Migrationsverket så saknade ju 89 % av de som invandrade under 2006 flyktingskäl, något som den breda allmänheten inte känner till. Därför sade jag mig hoppas på övriga partiets stöd i att upplysa Varbergs invånare om de faktiska förhållandena.


Inte helt oväntat så verkade dom inte så värst pigga på detta. Under den följande timmen fick jag flera gången äntra talarstolen för att försvara mig själv och SD från det sedvanliga papegojpladdret om en tveksam demokratisyn och om hur vi ställer grupper mot varandra. Jag fick många frågor, vilka jag gjorde mitt bästa för att besvara. Jag ställde själv också en hel del motfrågor, men i flera fall kunde eller ville inte mina mordebattörer svara på dessa. Det var lite trist, inte minst hade jag gärna velat höra Hanna Larsson (v) vidareutveckla vad demokrati betyder för henne, då hon anser att vi i SD är odemokratiska till följd av vår invandringspolitik. Är inte Danmark och Finland demokratier? Frågan ställdes, men svaret uteblev.


Under debatten tyckte jag att det gick ganska bra för mig, något som också bekräftades efteråt när en ledamot från ett av de andra partierna kom fram och berömde mig för min insats och sade att många nog hade blivit ganska överraskade över hur väl jag gjort ifrån mig. Sådant är alltid kul att höra.


Nu tar KF sommarlov, och kommer inte att sammanträda igen förrän i slutet av augusti. Förhoppningsvis kan vi i SD-Varberg använda tiden till att återuppta den utåtriktade aktiviteten, som sedan valet varit alldeles för låg.


Nu tar vi friska tag och sätter full fart mot riksdagen!


Andra bloggar om: , , ,

onsdag, juni 13, 2007

Avskaffa HMF!

I Expo och Metro kan vi idag läsa om att lokalpolitikern Dahn Pettersson i Burlöv som representerar det lokala Allianspartiet har fällts för hets mot folkgrupp. Orsaken? Han har antytt 95 % av allt Heroin som smugglas till Sverige kommer hit via Kosovo. Detta ansåg tydligen tingsrätten var kränkande och dömde Pettersson till 18 000 kr i böter. Men vänta lite nu. När jag läste detta kom jag omedelbart att tänka på ett uttalande jag hade nedskrivet någonstans på datorn. Här kommer det:

Kosovoalbaner ligger bakom 80 - 90% av de 65 kilo heroin som beslagtagits av tullen hittills i år.

Och vem var det då som sa detta? Jo, det var en herre vid namn Lars Nylén som vid tiden för uttalandet (-98) var chef för rikskriminalen. Ska vi tro honom så är förvisso Dahn Petterssons påstående en smula överdrivet, men poängen, nämligen att Kosovoalbaner är kraftigt överrepresenterade, stämmer. Och det är definitivt fel att fälla honom för hets mot folkgrupp. Jag menar, hur skulle en Kosovoalban som ansett sig bli kränkt av uttalandet resonera? ”Ja, det är väldigt kränkande när någon påstår att vi smugglar in 95 % av allt heroin, det är ju faktiskt bara 85 %.”


Hets mot folkgrupp är en korkad lag, och den borde avskaffas.


Andra bloggar om:

torsdag, juni 07, 2007

Nationaldagsfirande i Göteborg

Så har ännu en nationaldag förflutit, och det mesta verkar ha förflutit som vanligt. Etablissemanget anordnar ceremonier där man hyllar ”nya svenskar” och håller tal där man ivrigt påpekar hur dessa är att tacka för i stort sett allt som är bra med Sverige. Nazisterna marscherar militäriskt genom Stockholm för att sedan avsluta med (om man nu är sina traditioner trogna) att vifta med hängsnaror och gapa om hur man ska straffa demokrater och andra otäckingar. Och råneluvevänstern, ja de firar på samma sätt som de firar allting annat: Genom att slåss, kasta sten och skrika sig hesa.

Och i vanlig ordning var det förstås SD man fick vända sig till om man ville delta i ett anständigt firande. Från Höör inbjöds det till grillning i Skånes djurpark. Från Göteborg frestades det med partimiddag i Botaniska trädgården. Vi i Varberg valde det senare alternativet, mest på grund av geografiska faktorer. Efter en gemsam måltid vandrade vi djupare in i parken där SD-Göteborgs ordförande Mikael Jansson höll ett kortare anförande. Firandet avslutades därefter med nationalsången och ett fyrfaldigt leve för fäderneslandet.


Väl hemma i Varberg igen fick vi se Sverige besegra Island i EM-kvalet. Ett härligt avslut på en härlig nationaldag.


Andra bloggar om: , , ,

lördag, juni 02, 2007

3,3% i Skop

I dagens DN kan vi läsa att SD i senaste Skop ökat med 0,1 % och nu har 3,3 % av väljarna bakom sig. Det är alltid roligt med ökningar, även de som är små. Dessutom tror jag absolut att det här betyder att vi faktiskt ligger över 4 % i praktiken. Det är fortfarande kontroversiellt att rösta på SD och många vågar inte stå för det i en undersökning. Det tydligaste exemplet på detta var nog SVT:s vallokalsundersökning i höstas där SD bara fick 1,8 %. Hur det gick sedan vi vi ju alla, när rösterna var räknade hade vi fått 2,9 %.
Dessutom hörs det rapporter från Halland, Skåne och Göteborg att vi har ett stort stöd att hämta från nästa vals förstagångsväljare som ännu inte syns i mätningarna.

Full fart mot riksdagen!

Andra bloggar om: ,

fredag, juni 01, 2007

Var stolt, du svenske German!

Igår beställde jag boken ni ser här till höger och nu väntar jag otåligt på att den ska komma. De gamla Germanerna var ett fascinerande folk och få saker är väl närmare sammankopplat med dem än slaget vid Teutoburgerskogen?
Slaget vid Teutoburgerskogen

Under åren kring Kristus födelse sände Rom styrkor norrut, med syftet att införliva de fria Germanska stammar som bodde norr om Alperna i det Romerska imperiet. Germanerna var ett stolt folk som inte accepterade någon främmande överhöghet, men trots detta föll flera stammar inför den romerska övermakten. Den avgörande vändningen skulle komma år 9 e.kr. En romersk här på 30 000 man hade sänts in på Germanskt område för att där upprätta ännu en ny Romersk provins. Men för att ta sig till det planerade området var man tvungen att ta vägen genom Teutoburgerskogen, och det var där Germanerna planerade att en gång för alla slå tillbaka de Romerska imperielisterna. Den Germanske krigsherren Arminius (även känd som Herrmann) hade utsetts att leda de germanska krigarna i den kommande striden. Detta då han själv tillbringar en stor del av sitt liv i Rom och väl kände till deras sätt att föra krig. Arminius visste att de Romerska legionärerna med sin disciplinerade träning och tunga beväpning var en fruktansvärd fiende för vilken arme som helst, att dom i slag på öppna fält var en kraft i det närmaste omöjlig att besegra. Därför var Teutoburgerskogen idealisk, Germanerna var vana att strida i denna miljö, men för Romarna skulle den täta och snåriga skogen innebära katastrof.


Här lade sig till Arminius och hans 18 000 krigare i bakhåll när den romerska hären i september äntrade skogen. På given signal stormade Germanerna ut ur sina gömställen och gick till angrepp mot de oförberedda Romarna som på grund av den smala stigen tvingats sprida ut sina trupper i betydligt smalare formationer än vad som var brukligt. Arminius taktik visade sig snart vara en stor framgång. Rom som hittills under sin existens nästan uteslutande gått segrande ur sina strider fann sig plötsligt som offer i en ren massaker. Medan Germanerna inte förlorade mer än 500 man sattes över 15 000 romare till svärdet, och övriga fick springa tillbaka söderut med svansen mellan benen för att överlämna det bistra beskedet: En sjättedel av det mäktiga Roms krigsmakt hade på en dag slagits i spillror.


Kulturspridare och nationsbyggare

Efter det svidande nederlaget i Teutoburgerskogen gav Rom upp sina ambitioner att erövra de Germanska områdena norr om alperna. Istället levde de båda civilisationerna länge sida vid sida med varandra och idkade handel. För trots att Romarna alltid skulle betrakta Germanerna som obildade barbarer så hade de senare tillgång till varor som Romarna själva inte hade kunskapen att framställa. I det civiliserade Rom hade man t.ex. fram tills nu använt sig av lerbad för att hålla sig ren, men detta förändrades när man fick tillgång till en av Germanernas många uppfinningar: Tvål. Bland andra saker som kom att bli uppskattade kan man även nämna smör, öl och kunskapen om hur man genom saltning kunde konservera kött. Ölet blev framför allt populärt i de lägre kretsarna. Hos de högre kom det att betraktas som ett bevis på Germanernas underlägsenhet. Fint, kultiverat folk skulle ju dricka vin. Känns resonemanget igen? Även Germanskt språkbruk var någon som importerades, modern latin innehåller idag många ord som härstammar från det urgermanska språket. Allt samröre till, trots, några äktenskap över gränserna förekom inte. Att ta sig en partner ur ett annat folk var tabu hos Germanerna.


Det var dock inte på alla håll som Romare och Germaner kom överrens. När Rom invaderade Britannia mötte de hårt motstånd från de Germanska Saxarna i norr, vilket fick dem att bygga en jättelik mur som försvar. När Rom senare försvagades klarade man inte längre av att hålla tillbaka Saxarna som avancerade söderut och erövrade hela Britannia. Där skulle dom förbli härskare fram till dess att Normanderna, en annan Germansk folkstam invaderade och senare bildade det moderna England. England följer därmed samma mall som flera andra av nordvästra Europas moderna nationer, som även de grundades av Germaner.

Saxiska krigare i filmen King Arthur (2004)

Var stolt!

Nu är det dags för själva poäng i det här inlägget. För vet du varifrån Germanerna ursprungligen kom? Jo, dom var skandinaver! Germanernas ursprungliga område bestod av Danmark, södra Sverige och den norska kusten. Det var härifrån som dom sedan spred sig över Europa och skapade stordåd. Kvar på det sydsvenska fastlandet blev två dominerande stammar: Svearna och Götarna. Dessa smälte till slut samman till ett folk, svenskarna, och bildade staten Sverige.


Ha allt detta i åtanke nästa gång någon politiskt korrekt person t.ex. hävdar att Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” Då kan du upplysa denne om hur vi svenskar, våra broderfolk och våra ättlingar bidragit till omvärlden och hur vi kanske mer än några andra varit med och skapat det Europa vi ser och känner idag. Var stolt, du svenske German, det har du all rätt att vara.


Läs mer om Germanerna på Wikipedia.


Andra bloggar om: , ,