fredag, maj 25, 2007

”Nazistisk” folder från KD

Rasismhysterin i Sverige visar inga tendenser att avta, när det nu är dags igen är det Kristdemokraterna och Sollentuna som står i centrum. KD bedriver sedan en tid tillbaka kampanjen ”Mer tid med barnen” där det propageras för införandet av så kallade vårdnadsbidrag. Så långt allt väl. Men när foldrarna landade hos KD i Sollentuna blev det problem. Lokalpolitikern Jan Fjellstedt tyckte sig nämligen se fördold nazism i bilden på folderns framsida. Inte bara var det en helsvensk familj som gestaltades. Det hade antagligen varit illa nog. Men åh nej, det var värre än så. Fadern i familjen hade nämligen rakat huvud och ett av barnen av iklätt en blågul tröja. Rena rama nazismen alltså tyckte Janne, och foldrarna skickades således tillbaka.


Jag minns en liknande soppa som utspelade sig i Karlskrona för ett par år sedan. Då var det kommunens välkomstskyltar som var problemet. Tillsammans med en välkomsthälsning fanns det nämligen en bild av en grupp leende människor som alla var av nordisk börd, vilket ”för tankarna till 30-talets Tyskland” eller hur det nu var det uttrycktes. Det hela slutade i alla fall med att de ”nazistiska” skyltarna plockades ner och ersattes med en stel och lite tråkig skylt utan några människor alls på.


Enligt min uppfattning är alla vita människor per definition rasister i egenskap av socialiserade kulturbärare. Sagt av Sydkoreanen/f.d. Exporedaktören/mordbrännaren Tobias Hübinette. Givetvis har Tobias lika fel här som han har haft om i princip allting annat, men han lyckas ändå bättre än någon annan sätta ord på etablissemangets syn på oss västerlänningar: Vi är alla genom vår blotta existens rastiska, och därmed kränkande för icke-vita. Det ska vi skämmas över. Och för att göra bot ska vi göra avkall på vår kultur och ersätta den med en multikulturell smältdeg med inslag från all världens hörn.


För att återknyta till KD och Sollentuna är det oundvikligt att inte fundera hur nästa kampanjfolder kommer utformas för att vara mer politiskt korrekt. Kanske ett blandetniskt, lesbiskt par med adoptivbarn från samtliga kontinenter? Jalla, jalla! på er, alla Kristdemokrater!


Andra bloggar om: , , , ,

torsdag, maj 24, 2007

Tack för allt stöd

Jag vill med detta inlägg tacka alla er som stöttat mig i den ännu inte avgjorda konflikt med Kommunal.
Således, ett stort tack till:

… mina läsare här på bloggen som uppmanat mig att stå på mig.
… de bloggare som på sina egna respektive bloggar uttalat stöd för min sak.
… alla partikamrater som skickat uppmuntrande mejl.
… mina arbetskamrater som tycker det är galet att man inte ska få tycka vad man vill.
… er som skickat protestbrev till Kommunal.
… den Moderat som på vårt senaste kf-sammanträde utryckte sitt stöd för mig.
… den för mig helt okände pensionären som ringde upp mig för att uttala sitt stöd, samt berätta om de fackliga trakasserier han själv utsattes för i yngre år.
… den för mig lite mer välbekanta pensionären som jag går till i hemtjänsten, som även hon uttryckte sitt stöd samt kunde berätta om fackliga trakasserier, i det här fallet riktade mot hennes nu avlidne man.
… övriga som jag kanske glömt att nämna ovan.


Andra bloggar om: , , ,

fredag, maj 18, 2007

"Sverigedemokraternas idealsamhälle är apartheidens Sydafrika"

SSU:s före detta ordförande i Blekinge kommenterar SD med anledningen av årsmötet i Karlskrona:
Faraj Abu-Iseifan säger att sverigedemokraternas idealsamhälle är apartheidens Sydafrika och den amerikanska södern på 60-talet. Där fick de svarta sitta längst bak i bussen, inte använda samma toaletter som de vita och inte inneha några maktpositioner, säger Faraj Abu-Iseifan.


Ärligt talat, tror han ens på det där själv? Undrar om Faraj känner till att SD i senaste valet hade fler kandidater med invandrarbakgrundän SAP. Låter det otroligt? Se själv genom att klicka här.
Och med tanke på Mona Sahlins uttalande om att ”När det ska avskedas så ska svenskarna alltså avskedas först” (GP 001022) kan ju fråga sig vilket parti som egentligen förespråkar rasdiskriminering och apartheid.Andra bloggar om: , , , ,

Aftonbladets oseriösa journalistik

Man upphör aldrig att förvånas över hur låg kvällstidningarnas journalistik faktiskt är. Senast idag fick vi oss en påminnelse när Aftonbladet försöker blåsa liv i den gamla Expo-myten att Sverigedemokrater skulle vara mer kriminella än andra människor. Detta är inget man säger rakt ut, men det framfår tydligt att det är motivet. Som ”bevis” listar man upp alla de folkvalda sd-politiker som dömts för något brott. Det framgår ingenstans exakt hur många procent av de valda sd-politikerna det rör sig om, ej heller finns det någon jämförelse med hur det ser ut hos riksdagspartierna. Fullständigt oseriös journalistik således. Lågt Aftonbladet, lågt.


Andra bloggar om: , , , ,

onsdag, maj 16, 2007

"Sverigedemokrater inte välkomna i Kommunal"

Ur HN 070516

Andra bloggar om:
, , , ,

tisdag, maj 15, 2007

Ett nytt ärende för Centrum mot rasism?


Andra bloggar om: , , , , ,

Medierapportering angående uteslutningsärendet

Flera medier har nu tagit upp Kommunals planerade uteslutning av mig.

Redan i onsdags skrevs det en artikel i Sydsvenskan efter att en av deras journalister varit inne och läst på min blogg. Klicka här för att läsa artikeln.

Sedan vårt pressmeddelande skickades ut har även de regionala medierna i Halland tagit upp saken. Först ut var Hallands Nyheter som hade med en artikel i dagens tidning. Klicka här för att den. Under förmiddagen blev jag även uppringd Krister Svahn, ni vet HN-journalisten som skrev den föga smickrande ”Skjut av knäskålarna”-artikeln om mig i höstas. Han hade lite frågor för ytterligare en artikel till morgondagens tidning. Denna artikel finns redan nu upplagd på nätet och kan läsas här.

Även Radio Halland har ringt upp och intervjuat mig under förmiddagen. För att lyssna på intervjun klickar ni här och väljer sedan 12.30-sändningen för en kortare version, eller 16.30 för en längre.


Andra bloggar om: , , , ,

måndag, maj 14, 2007

Mitt yttrande till Kommunals styrelse

I brevet från Kommunals styrelse uppmanades jag att skicka in ett yttrande för att ge min version innan beslut om uteslutning fattas. Här följer mitt yttrande:


Yttrande från Erik Hellsborn med anledning av en eventuell uteslutning av den samme ur Svenska kommunalarbetarförbundet.

Jag har tagit del av förbundsstyrelsens brev till mig, samt de med detta bifogade bilagor. Av dessa uttyder jag tre huvudsakliga punkter vilka skulle motivera en uteslutning av underskriven. Dessa är:
1. Att jag i den på min blogg publicerade artikeln ”Fascismen inom LO” ifrågasatt interndemokratin inom LO, samt det ekonomiska stödet till Socialdemokraterna.
2. Att jag i den på min blogg publicerade artikeln ” Pengar till muslimer, men inte till vikingar” ifrågasatt den dåvarande statsministern Göran Perssons bidrag av 3 miljoner skattekronor till Islamic center i Malmö.
3. Att jag på min blogg uppmanat medlemmar i förbundet att avsäga sig sitt medlemskap.

Jag bestrider inte punkten 1, men jag bestrider att den skulle motivera en uteslutning. Detta då:
a, Opinionsundersökningar visar att betydande del av LO:s medlemmar inte röstar på Socialdemokraterna, än mindre ställer sig positiva det ekonomiska stödet till partiet.
b, Det är min uppfattning att LO/Svenska kommunalarbetarförbundet är fackliga organisationer som uteslutande bör arbeta med fackliga frågor.
c, Medlemmar i förbundet som gjort ställningstaganden i icke arbetsrelaterade frågor som strider mot sittande styrelsens ställningstaganden har nekats att få inneha förtroendeuppdrag inom förbundet.
Med denna bakgrund anser jag min kritik vara befogad.

Jag bestrider inte punkten 2, men jag bestrider att den skulle motivera en uteslutning. Detta då jag anser att det ämne som behandlas i artikeln faller utanför ramarna för Svenska kommunalarbetarförbundets verksamhet.

Jag bestrider punkten 3. Jag har aldrig använt min blogg för att uppmana förbundets medlemmar att avsäga sig sitt medlemskap.

För att avsluta: Juridiskt sett har ni givetvis all rätt att utesluta mig, dock anser jag det inte vara ett moraliskt försvarbart beteende för ett förbund som gör anspråk på att värna om demokratin. Genom att tala med andra förbundsmedlemmar i min närhet har jag fått intrycket att en majoritet av förbundets medlemmar är med av samma anledning som jag själv, nämligen för att få hjälp i löneförhandlingar och konflikter med arbetsgivare, inte för att man vill stödja någon form av Socialdemokratisk värdegrund. Genom tidigare nämnda opinionsundersökningar vet vi även att en stor del av förbundets medlemmar inte röstar på Socialdemokraterna, en siffra som sannolikt skulle vara än högre om det inte vore för den ensidiga propagandan i medlemstidningen. Genom att aktivt ta ställning för partiet utnyttjar man på ett oacceptabelt sätt den beroendeställning som svenska arbetare befinner sig i relation till LO, och kränker de medlemmar som en annan politisk hemvist än den Socialdemokratiska.
Om förbundsstyrelsen trots detta väljer att utesluta mig förväntar jag mig att den delen av min medlemsavgift som lagts i den så kallade ”konfliktfonden” snarast återbetalas till mig. Om så inte sker kommer jag att driva frågan vidare.


Andra bloggar om: , , , , ,

lördag, maj 12, 2007

En framtida Sverigekarta?


Andra bloggar om: , ,

onsdag, maj 09, 2007

En islamistisk Musse PiggSå här ser ett typiskt barnprogram ut i Palestina. Musse Pigg, eller Farfur som han kallas här, hetsar mot västvärlden och talar om förintelsen av Israel.

Se även: Islam och nazismen del 2


Andra bloggar om: , , , , ,

tisdag, maj 08, 2007

Kommunal vill utesluta mig!

Uteslutning enligt stadgarna § 10 mon 3)

Förbundet har erhållit hemställan från Kommunal Hallands avdelningsstyrelse om att förbundsstyrelsen ska fatta beslut om att utesluta dig ur förbundet enligt stadgarna § 10 mom 3 e)

Som skäl anges dels innehållet på din hemsida, och dels att du vid ett flertal tillfällen i kontakter med förbundets medlemmar via din blogg uppmanat medlemmarna att begära utträde ur Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Ditt agerande är oförenligt med förbundets ändamål och sker i strid med ditt medlemskap i förbundet, utdrag ur stadgarna bifogas.

Innan förbundsstyrelsen avser att fatta beslut om uteslutning, bereds du möjlighet att yttra dig. Yttrande ska vara förbundet till handa senast fredagen 18 maj 2007.

Med vänlig hälsning
Svenska kommunalarbetarförbundet

Christer Thilén
Ombudsman”

”Med vänlig hälsning”, jo, eller hur. Dom ljuger ihop att jag skulle uppmanat folk att gå ur förbundet, något som jag aldrig gjort.(Men kommer att börja med nu.) Vidare tycks Kommunal-pamparna av diverse bilagor att döma vara väldigt upprörda över att jag anklagar dem för att missbruka sin maktställning och syssla med saker som inte angår ett fackförbund. Som svar på dessa hemska, lögnaktiga anklagelser missbrukar dom sin maktställning och vill kasta ut mig för att jag tagit ställning i olika frågor som inte angår ett fackförbund. Hade jag rätt eller hade jag rätt?


Jag är som ni säkert förstår ganska förbannad just nu. Förbannad för att LO återigen visar sitt rätta ansikte, ett fult, maktfullkomligt tryne, förbannad för att dom vill kasta ut mig för att jag inte lydigt står tyst i ledet. Jag är dock varken ledsen eller orolig. Jag blev nyligen fast anställd hos min arbetsgivare, och hade redan börjat fundera på att säga upp mitt medlemskap.


Styrelsen ber om ett yttrande från mig innan dom fattar beslut. Nog ska dom få det, men dom ska inte för vänta sig någon avbön eller tiggande om att få bli kvar.


Andra bloggar om: , , , , ,

lördag, maj 05, 2007

Mångkulturen blev Babylons fall

Jag håller för tillfället på att läsa ”Persian Fire” av Tom Holland. Boken handlar om det persiska imperiet, om dess uppkomst och dess historia fram tills Xerxes misslyckade invasionsförsök av Grekland. Det sägs att man ska lära sig av historien, och redan i kapitel 2 hittade jag något som jag vill dela med mig av.

År 522 före Kristus tågar en stor Persisk här in i Mesopotamien. Mesopotamien som många år tidigare underkuvades av det persiska imperiets förste härskare, Cyrus den Store befinner sig nu i upprorstillstånd efter nyheten om inbördes strider bland Persiens makthavare. Den Persiske konungen Darius hoppas kunna få ett slut på konflikterna genom att krossa de upproriska Mesopotamierna. Efter att ha vunnit två fältslag tågade han vidare mot platsen där han skulle möta sina sista utmanare, Mesopotamiens främsta stad, det uråldriga och mytomspunna Babylon. Babylon betraktades som sin tids stora världsmetropol, om alla vägar några hundra år senare skulle leda till Rom ledde de flesta vid den här tidpunkten till Babylon och över hela den då kända världen berättades det om stadens storhet och under. Exakt hur mycket av historierna som är sanna tvistas det om än idag, men helt klart är att det ingalunda var något paradis utan en plats som likt alla andra hade sina problem. Ett av problemen som följde med att vara en metropol var den höga invandringen av främmande folk. Idag betraktas Babylon som världens första verkligt mångkulturella stad, något som skulle visa sig bli dess fördärv. Invandrarna bodde framförallt i stadens förorter där etniska motsättningar snart blev ett faktum. (Låter det bekant?) När Darius och hans här tågade mot staden sände Babylons härskare bud till invånarna för att organisera sig till försvar. Men invandrarna i förorterna vägrade strida. Dom kände inget lojalitet mot det folk hos vilka dem bosatt sig, dem brydde sig föga om huruvida Babylon fick sin frihet från Persien eller ej. Babylons härskare hade inget annat val än att öppna stadsportarna, och Darius kunde utan motstånd rida in i staden och erövra den. Drömmen om ett fritt Babylon hade krossats.


Nog kan vi lära oss något av det här? Inte minst bör man kanske ifrågasätta Svenska försvarsmaktens satsningar på kulturell mångfald?


Andra bloggar om: , , , , ,

fredag, maj 04, 2007

"Indianerna stoppade inte invandringen..."Andra bloggar om: , , ,

torsdag, maj 03, 2007

Hårda ord

Ksjesinskaja F18:

"Min ärkefiende: http://erikhellsborn.blogspot.com/
En kristen sverigedemokrat, som sprider skit omkring sig överallt han kommer.
Populistisk och dum i huvudet."


Vad ledsen man blir. ;o)

Andra bloggar om: ,

onsdag, maj 02, 2007

Inget nytt inlägg idag heller

Nej, det blir inget riktigt inlägg idag heller. Att jag inte skrev tillräckligt tidigare skyllde jag på att jag inte hade någon fungerande dator hemma. Min ursäkt den här gången är just att jag har en ny, fungerande dator. Tro det eller ej, men det är faktiskt mycket roligare att spela datorspel än att blogga. För att inte låta helt oduglig får jag väl även upplysa om att jag sedan förra blogginlägget varit ute på årets första flygbladsutdelning. (Eller tidningsutdelning rättare sagt. Det var senaste numret av SD-Kuriren vi delade ut)


I övrigt har jag bytt namn på bloggen från ”Erik Hellsborn”, till ”Eriks politiska”, adressen hit kommer dock inte att ändras. Tanken bakom namnbytet är att det bättre ska matcha namnet på min andra blogg, Eriks personliga. Besök gärna den, där är uppdateringsfrekvensen något bättre.