tisdag, december 27, 2005

Muslimer kräver europeisk underkastelse

Den muslimska vreden mot Danmark fortsätter att växa sedan tidningen Jyllandsposten i september publicerade ett antal teckningar föreställande den muslimske profeten Muhammed. Enligt muslimsk lag (Sharia) är det nämligen förbjudet att avbilda profeten. Förutom en demonstration drygt två veckor efter publiceringen fick tidningen mottaga flera hot där danska muslimer utlovade hårda straff för denna ”hädelse”. Hoten ansågs så allvarliga att tidningen kände sig tvungna att hyra in ett vaktbolag för att skydda sina anställda från aggressiva muslimer. Det är dock inte slut där, de till synes harmlösa teckningarna håller nu på att orsaka internationella konflikter. Detta sedan Isesco, en internationell islamisk allians med 51 medlemsländer hotar med bojkott mot Danmark om man inte erhåller en officiell ursäkt från den danska regeringen.

Danmark är ett sekulariserat land, muslimerna utgör inte mer än ett par procent av den totala befolkningen, trots detta anser uppenbarligen Isesco att Sharialagar ska gälla. Ett bra exempel på Islams ständiga krav på underkastelse. Isesco bryr sig inte om att en förkrossande majoritet av Danmarks invånare inte bekänner sig för Islam, dom menar att Sharia är Allahs egna ord och att alla världens människor måste underkasta sig dessa. Om Danmark stiftar egna lagar saknar dessa legitimitet och behöver inte följas, den enda lag som människan behöver följa är ju Sharia. Detta är också något som också de muslimska invandrarna verkar tycka, den tyska undersökningen ”Verlockender Fundamentalismus” från -97 visade nämligen att hela 65 % av Europas muslimer anser att Sharialagarna är överordnade värdlandets egna lagar.

Är det verkligen rimligt att Europa varje år släpper in 10.000-tals människor över gränserna som lever efter sina egna regler och fullkomligt struntar i de lagar vi lever efter här? Ja, det tycker i alla fall våra svenska politiker.

Isesco tycker att Europas folk ska underkasta sig Islams lagar

fredag, december 23, 2005

Glöm inte bort julens sanna innebörd

23 december, Dan före dopparedagen. Land och rike runt sitter folk förväntansfulla inför morgondagens firande. Något som är populärt att gnälla över så här års är att julen blivit allt för materialistisk, julen ska ju handla om att umgås med nära och kära heter det. Och det är säkert väldigt fint och trevligt, jag känner mig dock tvungen att påpeka att det faktiskt inte är det som julen egentligen handlar om. Julen är en kristen högtid och det vi firar är födelsen av Guds son, Jesus Kristus, något som allt för många svenskar tycks ha glömt bort. Så när ni har ätit upp skinkan, tittat klart på Kalle Anka och öppnat det sista paketet, varför inte ägna lite tid åt högtidens sanna mening? Själv kommer jag att gå på midnattsmässa. Om ni tillhör den skara som inte tycker om att stanna uppe sent finns alltid julottan morgonen efter.


Avslutningsvis så önskar jag alla mina läsare en riktigt god jul.

onsdag, december 14, 2005

Om BRÅ och kriminella invandrare

Så har den slutligen kommit, om än kraftigt försenad. Jag talar om Brottsförebyggande rådets rapport "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet". Jag har inte hunnit läsa igenom hela rapporten ännu men ändå hittat en hel del intressant fakta.

Invandrare begår i större utsträckning brott än svenskar:
"Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större."

Invandrare från främmande kulturer begår i större utsträckning brott än invandrare från kulturer snarlik vår egen. Dock med undantag för Sydostasien:
"Andelen personer som är misstänkta för brott är större i grupper från vissa geografiska områden än från andra. Det gäller till exempel vissa delar av Afrika, till exempel Nordafrika, och Västasien. De som kommer från västra Europa, Sydostasien och USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillhör de grupper som i minst utsträckning är misstänkta för brott bland de utrikes födda. Det som utmärker de områden, där de som invandrat till Sverige i särskilt stor utsträckning är misstänkta för brott, är att levnadsbetingelserna där skiljer sig från levnadsbetingelserna i västländer."

Sociala faktorer spelar in, men även om dessa inte existerade skulle invandrare fortfarande vara klart överrepresenterade i brottsstatistiken:
"Från tidigare forskning vet man att vissa bakgrundfaktorer, som ålder och kön, samvarierar med risken för brottslighet. Mot denna bakgrund har Brå gjort en så kallad standardisering av materialet med avseende på kön, ålder, utbildning och förvärvsinkomst. Standardiseringen innebär att de olika grupperna genom en statistisk beräkning ”likställts” när det gäller dessa faktorer. Alla grupper får med denna beräkning en lika stor andel män, samma andel yngre och så vidare. Det visar sig då att de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1. Även överrisken i gruppen som är född i Sverige av två utrikes födda föräldrar minskar påtagligt, från 2,0 till 1,5."

Invandrarnas överrepresentation har ökat sedan BRÅ:s förra rapport från -96:
"Överrisken för att vara registrerad för brott har ökat i gruppen utrikes födda men är i princip oförändrad bland dem som är födda i Sverige av en eller två utrikes födda föräldrar. De utrikes föddas överrisk har ökat från 2,1 till 2,5."

Utöver dessa fakta innehåller tyvärr rapporten också en hel del gissningar och grundlösa antaganden, vilket känns väldigt oproffisionellt. Författarna gör uppenbarligen sitt bästa för att bortförklara sina egna siffror. Något annat var inte heller att vänta. Att få en opartisk rapport angående invandrares brottslighet är inte realstiskt med dagens samhällsklimat. När det sedan visar sig att pajas-kriminologen Jerzy Sarnecki medverkat är det ställt bortom varje tvivel att det inte är någon opartisk rapport man läser. Att låta Sarnecki medverka vid framtagningen av denna rapport känns ungefär lika lyckat som att låta en representant för tobakslobbyn föreläsa om hur rökning påverkar hälsan.
Oprofessionella antaganden eller inte, rapportens hårda fakta kvarstår, och de ger oss nationalister rätt.

onsdag, december 07, 2005

Mångkultur handlar om underkastelse

Lyssnade lite på radio på jobbet idag. Det var ett inslag som handlade om något vi fått höra om ack så många gånger förr: Hur fruktansvärt synd det är om invandrare. Dagens ämne handlade om äldreomsorg, närmare bestämt de kylda matpaket som våra äldre om de så önskar kan få levererade till dörren en gång i veckan. Problemet var att utbudet riskerade att inte falla pensionerade invandrare i smaken. Menyn består nämligen mestadels av vanlig svensk husmanskost och det kan givetvis inte accepteras i toleransens och mångfaldens förlovade land. Jag fick ingen riktig klarhet i vem klagan kom ifrån, troligtvis ett riksdagsparti eller en intresseorganisation. Oavsett vilket följer detta en trend, nämligen krav på svensk underkastelse. Infödda svenskar förnekas sina traditioner, det svenska samhället formas om, invandrares intressen är överordnade svenskars intressen.

Exemplen på detta fenomen är många. Ett exempel var när man i någon kommun diskuterade om man skulle förbjuda adventsljusstakar i gemensamma arbetsutrymmen, ickekristna invandrare kunde ju känna sig kränka menade man. Ett annat exempel var när en kommun bestämde sig för att varje vecka ha en ”kvinnokväll” i den kommunala simhallen. Detta efter krav från lokala invandrarföreningar som ansåg att baddräkter visade så mycket av kvinnas kropp att närvaro av män inte kunde accepteras. I mångkulturens namn förnekas alltså svenskar att ha traditionella julprydnader på sina arbetsplatser och på grund av vissa invandrade mäns förlegade kvinnosyn nekas svenska män inträdde i simhallen. Var makthavarna lägger ner mest energi råder det dock ingen tvekan om. Det är ungdomarna man riktar in sig på, det är i skolan som fenomenet är som tydligast. Det rör sig framför allt en vägran att hissa flaggan eller sjunga nationalsången med ursäkten att invandrare kan känna sig kränkta, eller att man flyttar skolavslutningen från kyrkan till skolans gymnastiksal för att inte muslimer ska känna sig orättvisst behandlade.

Syftet med allt detta är att befästa mångkulturen i Sverige, att göra klart för svenskarna att de inte har någon ensamrätt till Sverige. Och då är det naturligt att man fokuserar på framtidens väljare som dessutom som en bonus givetvis är den grupp som det är lättast att manipulera. ”Man kan inte lära en gammal hund att sitta” sägs det, och det stämmer bra in här. I och med att den politiskt skolade och därmed underkuvade skolungdomen växer upp och blir en allt större del av befolkningen kan vi också förvänta oss att en utökning av fenomenet. Luciatåg på våra äldreboenden lär bli ett minne blott, lika så fläskkött i skolbespisningen, röda dagar i almanackan på kristna högtider, vilka troligtvis kommer att ersättas med extra semesterdagar eller neutrala helgdagar, o.s.v. o.s.v.

Är detta ok? ”– Ja” säger liberaler och socialister. ”– Nej” säger vi nationalister. Sverige tillhör inte alla, Sverige tillhör svenskarna. Det beror inte på att svenskar på något sätt skulle vara bättre än andra folk. Det beror på att vi i likhet med alla andra folk har rätt till vårt fosterland, rätt till våra traditioner, rätt till kulturell överlevnad. Denna rätt är stommen i den nationalistiska ideologi jag förespråkar.

Var ungsvensk! Var ungsvensk! Det stormar på land,
Nu makten över jorden bringats främmande hand.
Vi vägrar att förslavas

Detta välde skall begravas
Liksom fäder vi går till försvar, fallera.

lördag, december 03, 2005

Ett tack till Z999

Det är sällan jag bryr mig om att svara på de kommentarer jag får här i bloggen. Det känns helt enkelt inte meningsfullt. Vill jag slösa bort min tid på debatter utan publik gör jag det på Lunarstorm. Nackdelen med detta är givetvis att meningsmotståndare riskerar att få stå oemotsagda. Lyckligtvis har så inte blivit fallet tack vare en av mina trognaste besökare, en trevlig prick vid namn Z999. Inte nog med att Mr Z ger socialister och liberaler svar på tal, han är dessutom väldigt bra på det, bra mycket bättre än vad jag själv är kan erkännas.
Ett stort till dig Mr Z, jag hoppas få se fler inlägg av dig i även framtiden. Som ett, om än litet, uttryck för min tacksamhet lägger jag in en länk till din blogg. Dock ej härifrån, utan från min personliga blogg. Detta för att innehållet i din blogg är IT-säkerhet, vilket inte är något politiskt ämne.


... för Z999

torsdag, december 01, 2005

Jim har en egen vakt i skolan

I dagens upplaga av Aftonbladet får vi läsa om Jim Eklund, 15 år gammal från Karlskrona. Det som skiljer Jim från sina skolkamrater är att han under rasterna har en personlig vakt vid sin sida, detta för att skydda honom från ett gäng på skolan som tidigare både hotat och trakasserat honom.

Jag är raggare och dom tycker inte om det. Jag har ett emblem på min jacka med en svensk och amerikansk flagga som dom retar upp sig på, berättar Jim Eklund.

Hm, undrar just vad det är för typ av killar som främst stör sig på svenska och amerikanska flaggor? Kanhända att dom är bosatta i Kungsmarken, Sveriges femte mest brottsbelastade stadsdel, där 20 % av ungdomarna i gymnasieåldern är dömda för brott? Behöver jag nämna att Kungsmarken har samma etniska sammansättning som t.ex. Ronna eller Rinkeby?

Välsignad vare mångkulturen!

  • Mobbade Jim måste ha egen vakt i skolan