fredag, oktober 28, 2005

Antidemokrat eller bara korkad?

Jag förstår mig inte på kommunister. Frånvaron av logiskt tänkande och den bristfälliga kopplingen till verkligheten gör att deras resonemang och slutsatser ofta inte riktigt fungerar i mitt huvud.

Efter att jag läst dagens nätupplaga av Vestmanlands Läns Tidning var det på nytt dags att lägga pannan i djupa veck. Vad handlade det om då? Jo, det här med spridning av politisk propaganda i skolan. Revolutionär Kommunistisk Ungdom ville sätta upp bokbord på ett par gymnasieskolor i Västerås, men fått kalla handen. Detta väckte reaktioner, VLT gav därför den lokala RKU-ordföranden Anneli Ström Villaseca chansen att motivera förbundets klagan. Hennes resonemang gick ut på att RKU skulle välkomnas eftersom de är demokrater. Hon slog samtidigt fast att Sverigedemokraterna inte borde släppas in, de är odemokratiska.
Vänta lite nu, var inte RKU demokrater? En demokrat borde väl rimligtvis vara positiv till att alla åsikter ska få höras, inte förspråka åsiktsförtryck? Demokrati, åsiktsförtryck, åsiktsförtryck, demokrati. Tyvärr Anneli, jag får inte ditt resonemang att gå ihop.

Och inte blir jag klokare när Anneli drar fram uttalanden från Justitieombudsmannen för att lägga kraft bakom sina ord. Justitieombudsmannen åsikt i frågan är att en skola har rätt att stänga ute ett parti, men då även måste stänga ute alla andra partier. Alla eller ingen med andra ord. På vilket sätt stödjer detta RKU:s resonemang? Genom att vilja förbjuda SD på skolorna förbjuder dom ju samtidigt sig själva.

Jag är inte säker på vad jag ska dra för slutsats om Anneli. Antingen är hon en lögnhals som ljuger om sitt illa dolda demokratförakt eller så är hon helt enkelt korkad.

fredag, oktober 21, 2005

Ny insändare i HN

På Hallands Nyheters insändarsida har den sydamerikanska terroristen Ernesto Guevara varit ett hett debattämne den senaste veckan. Efter en insändare från den kommunalt avlönade läraren Björn Mellquist kände jag att jag var tvungen att kasta mig in i debatten.

"Che var en mördare!

Angående Björn Mellquists insändare 20/10 2005

Fri åsiktsbildning är viktigt. Var och en ska ha rätt att tycka vad han vill och få ge uttryck för sina åsikter. Däremot är jag mycket tveksam till att en lärare under arbetstid ska propagera för sina egna politiska åsikter. Skolans undervisning bör vara opartisk och fri från propaganda. Att bära en tröja med politiskt budskap är direkt olämpligt för en lärare. Och det blir knappast bättre med tanke på vad Ernesto ”Che” Guevara var för en person. Att beskriva honom en symbol för ”frihet och rättvisa” är nog det sista jag skulle göra. Che var inte bara en försvarare av diktatur. Han var även en sadist, en slavdrivare och en kallblodig mördare. Han hade stor del i uppförandet av det ”Socialistiska paradiset” Kuba. Ett paradis där hittills
15 000 människor mördats för sina politiska åsikters skull, och ytterligare 100 000 suttit fängslade.

Jag har en partikamrat i Blekinge som heter Richard Jomshof. Han är utbildad lärare. Trots brist på behöriga lärare har han blivit av med sitt jobb och har vid ett flertal tillfällen nekats anställning på grund av sitt medlemskap i Sverigedemokraterna. Detta trots att både elever och lärare på de skolor han arbetat tidigare varit eniga: Richard var helt opartisk i sin undervisning. Han ansågs dessutom vara mycket kompetent och var omtyckt bland sina elever. Värt att nämna är att Sverigedemokraternas åsikter givetvis inte ska jämställas med Ernesto Guevaras. Till skillnad från ”Che” bygger vår politik på demokrati och en tro på alla människors lika värde.
Varför sparkas Richard från sitt jobb när Björn får behålla sitt?

Erik Hellsborn Sverigedemokraterna, Varberg"


Björn Mellquist:

 • "Jag har gärna min Che-tröja i skolan"

 • tisdag, oktober 18, 2005

  Personlig blogg

  Utöver denna politiska blogg har jag nu startat en lite mer personlig blogg.

 • http://erikspersonliga.blogspot.com
 • tisdag, oktober 11, 2005

  Fördomar eller fakta?

  "Bränn fördomarna" var rubriken på en insändare i dagens HN. Signaturen Aesthetica förfasade sig över de fördomar som svenskar visst har mot invandrare. Som exempel togs det upp att vissa svenskar tror att alla gruppvåldtäkter begås av invandrare. Frågan är hur många svenskar som verkligen tror det, jag har i hittills i mitt liv inte träffat på en enda person som tror att 100 % av förövarna skulle vara av utländsk härkomst. Men om det nu finns några sådana svenskar håller jag med Aesthetica, dom ÄR fördomsfulla, givetvis finns det även svenskar som begår gruppvåldtäkter, dock så är invandrare kraftigt överrepresenterade.
  Nu kanske vissa tycker att jag är lat men jag nöjer mig ändå med att klistra in ett utdrag ur en artikel jag skrev till SD-kuriren för ett par år sedan istället för att skriva en ny artikel på ämnet.

  Första och andra generationens invandrare utgör 25 % av Sveriges totala befolkning.
  Officiell statistik visar 46 % av alla gruppvåldtäkter begås av första och andra generationens invandrare som är bokförda i Sverige, 10 % av personer som ej är folkbokförda i Sverige och 44 % av infödda svenskar.
  Även om vi gör det osannolika antagandet att de 10 % som inte är folkbokförda i Sverige inte är illegala immigranter utan turister och besökande affärsmän ser vi redan här en kraftig överrepresentation.
  Emellertid återspeglar denna statistik inte verkligheten på ett korrekt sätt.
  Detta då den endast visar antalet utsatta kvinnor, inte antalet förövare. 78 % av alla gruppvåldtäkter är så kallade "parvåldtäkter", våldtäkter med endast 2 förövare. Medan det i andra fall kan röra sig om upp till 10 förövare. T.ex. i den omskriva gruppvåldtäkten i Rissne där samtliga 9 förövare hade invandrarbakgrund.
  Tittar man närmare ser man att det finns ett samband mellan antalet förövare och förövarnas bakgrund.
  Under den perioden oktober -99 till februari -00 anmäldes det sammanlagt 14 gruppvåldtäkter i Sverige med 3 eller fler förövare. I 10 av fallen beskrivs gärningsmännen som utländska, i 3 fall kunde inget signalement ges, endast i 1 av fallen uppges gärningsmannen vara svensk.
  I kategorin med 3 eller fler förövare ligger alltså antalet ickesvenskar någonstans mellan 71 % och 92 %. Med denna vetskap kan man alltså konstatera att 56 % av alla gruppvåldtäkter begås av ickesvenskar, men att antalet förövare är betydligt högre än så. Under början av 90-talet gjorde professor Hans Klette en undersökning som visade att 87,5% av alla gruppvåldtäktsmän har invandrarbakgrund, ett påstående som alltså mycket väl kan stämma.


  "Bränn fördomarna"
  http://www.hn.se/m_opinion.php?id=478033&avdelning_1=112&avdelning_2=273

  onsdag, oktober 05, 2005

  Meningslösa partier

  I dagarna blev det slutligen bestämt, Junilistan kandiderar i nästa års riksdagsval. Genast dyker frågorna upp i mitt huvud: Varför? Vad är syftet med denna kandidatur? Behöver Sverige ett parti som Junilistan? Sin politik sammanfattar man i det så kallade ”Oktobermanifestet”, något partiprogram har man inte, ej heller principprogram eller handlingsprogram. Jag skummar igenom manifestet utan att hitta något nyskapande. Mest samma gamla floskler man hittar hos den borgerliga alliansens partier.
  Partiets huvudfråga kan man väl utan att ljuga säga är EU-politiken. Partiledare Nils Lundgren vill att vi ska fortsätta vara medlemmar i EU, men att inte allt för mycket makt ska flyttas från Stockholm till Bryssel.
  Jaha? Gå med i Centerpartiet eller Kristdemokraterna då. Centern sade nej till EMU och förespråkar federalism, vilket enligt dem själva innebär att ”Beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.” Kristdemokraternas nuvarande politik kanske inte faller Herr Lundgren lika bra i smaken, KD har dock en EMU-kritisk fallang där han borde finna sig väl tillrätta.
  Men inte då. Nisse ville ha ett eget parti, det är väl bra mycket roligare kan jag tro. Det allra bästa hade så klart varit att han bara slutade upp med att leka politiker och skaffade sig en vettigare hobby. Flugfiske kanske? Så slipper vi andra läsa spaltmeter efter spaltmeter om detta fullständigt meningslösa parti.

  När vi talar om meningslösa partier kan jag lika gärna dra upp Feministiskt initiativ också. Av sju partier i Sveriges riksdag kallar sig redan sex för feministiska. Då FI:s politik även i övrigt är i det närmaste identisk med Vänsterpartiets känns FI lika meningslösa som JL, kanske till och med ännu mera.

  Riksdagen bör representera folkets åsikter, att ett flertal partier återfinns där är såldes både positivt och naturligt. Men som sagt: Se upp för meningslösa missnöjespartier.
  Av de partier som redan sitter i riksdagen tycker jag faktiskt att sex av sju fyller en funktion, dom behövs för att riksdagen ska vara representativ för folket. Undantaget är Moderaterna. Riksdagens näst största parti är faktiskt också det onödigaste. Liberaler kan gå över till Folkpartiet. Konservativa borde kunna känna sig hemma hos antingen Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

  Då vad vi klara med genomgången av partier som Sverige inte behöver. Då kan vi fortsätta med vad som faktiskt skulle behövas. Jag är personligen mycket kritisk till Sveriges ”generösa” invandringspolitik. SOM-institutets årliga undersökningar angående svenskars attityder mot invandrare visar att jag är långt ifrån ensam. 52 % vill att invandringen ska minskas, 42 % tycker att det finns för många invandrare i Sverige redan idag. Hur många riksdagsledamöter för vår talan i dessa frågor? Just det, inte en enda. Fram tills valet 2002 hade vi moderaten Sten Andersson, men med honom petad är stödet för fortsatt massinvandring nu totalt. Behovet av Sverigedemokraterna är tydligt.


  Nils Lundgren - En farbror som svensk politik klarar sig bra utan.