fredag, maj 06, 2005

Lunarstorm & propagandan

Jag besökte Lunarstorm idag. Dom har visst lanserat en ny funktion med namnet "Battle". Upplägget går ut på att man man ställs mot en annan, slumpvis utvald "Lunare". Tillsammans får man ta ställning i olika frågor och sedan försöka övertyga sin motdebattör om man inte skulle vara överrens. Detta kanske låter konstruktivt men efter att ha tittat lite närmare framstår det i mitt tycke mest som en indoktrineringskampanj med syfte att lära svenska ungdomar att tycka "rätt". Enas debattörerna om "rätt" svar ges man en ny fråga, enas man om "fel" svar ges man istället en rad följdfrågor där debattdatorn pressar debattörerna till att ändra sin ursprungliga uppfattning. I anslutning till debattfunktionen finns även ett arkiv innehållande en rad artiklar med politiskt korrekta floskler angående invandring och mångkultur. Här får vi bl.a lära oss att flyktingsmugglare är hjältar, att Jörg Haider är att jämföra med Hitler samt att man är främlingsfientlig om man hellre vill sasta pengar på en värdig äldrevård än massinvandring.
Lunarstorm är Sveriges överlägset populäraste samlingsplats för ungdomar och är därmed en kraftfull opinionsbildare. Det är därför av yttersta vikt att deras påståenden inte tillåts stå oemotsagda. Nedan bemöter jag några av de argument som Lunarstorm för fram.

Det är bra för ekonomin med invandring
Det finns inga undersökningar som stöder denna tes. Tvärtom pekar allt på att invandringen kostar Sverige stora summor. Enligt regeringens utredare är den årliga kostnaden 30 miljarder kronor. Enligt vissa bedömare kan siffran mycket väl vara den tiodubbla.

Anledningen till att invandrare begår mer brott än svenskar beror på att dom har det sämre ställt rent ekonomiskt
Brottsförebyggande rådets rapport "Invandrares och invandrares barns brottslighet" visar att så inte är fallet. Fattiga invandrare begår fler brott än fattiga svenskar. Välbärgade invandrare begår fler brott än välbärgade svenskar.

Många av de kriminella invandrarna kommer från våra nordiska grannländer
Sant. Detta beror på att en stor del av all invandring kommer just från dessa länder. Men det är inte främst dessa grupper som är överrepresenterade. Ovan nämna undersökning visar att utomeuropeiska invandrare begår fler brott än europeiska. De grupper som är mest överrepresenterade på landets fängelser är från Gambia, Tunisien och Vietnam.

De som invandrar till Sverige är flyktingar
Inte om man ska tro på Migrationsverkats siffror. Dessa visar att endast 6% av alla som beviljades uppehållstillstånd i Sverige under 2004 hade flyktingskäl.

Så var det med det. Att sprida politisk propaganda på en webbplats med många användare som inte ens nått puberteten kan helt klart ifrågasättas. Då propagandan dessutom innehåller direkta fel har man verkligen gått för långt. Skäms på dig Bjarne!